Årsrapport
Design, layout, infographic, illustrasjon​​​​​​​
TEWC hadde behov for et designløft når de skulle lage årets årsrapport, og jeg var heldig som fikk dette oppdraget. 
Det europeiske ressurs­senteret for opplæring i interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap, er en stiftelse som ble opprettet i 2008 i samarbeid mellom den norske regjeringen og Europarådet. Senteret åpnet i februar 2009, og er et ressurssenter for alle de 47 medlemsstatene i Europarådet. Senteret driver forskning og videreutdanning av lærere og lærerutdannere innenfor områdene interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.​​​​​​​
Back to Top