Visuell identitet
En gruppe forskere ved OsloMet - Storbyuniversitetet jobber med et forskningsprosjekt om barn i palliasjon. I den forbindelse hadde de behov for et visuelt uttrykk som kunne benyttes i ulike sammenhenger, som i presentasjoner, dokumentasjoner og på nettsider. Mennesker og omsorg var to viktige stikkord, noe logoen bærer preg av. 
Back to Top